Skip to main content
Home  › ... Ouders › Aanmelden

Informatieavond voor nieuwe ouders

 

AANMELDINGSPROCEDURE

Wanneer aanmelden?

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom en kunnen iedere dag op school worden ingeschreven. In verband met onze planning verzoeken wij u uw kind(-eren) vroegtijdig aan te melden. Dat is mogelijk vanaf het moment dat uw peuter 2,5 jaar geworden is.

Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kunt u contact zoeken met onze directie. Dit kan via mail: directie@cbsebenhaezer.nl, of via telefoon: 0180-66 11 34.

U kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden en uitprinten.

Naast het aanmeldingsformulier vragen wij u ook een Vragenlijst intakegesprek leerkracht in te vullen over uw kind en zijn/haar ontwikkeling. Deze mag samen met het aanmeldingsformulier worden opgestuurd. De vragenlijst zal bij het kennismakingsgesprek met de toekomstige juf van uw zoon of dochter worden besproken.

 

Kennismakingsgesprek

Ouders die hun eerste kind willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek worden zij geïnformeerd over de school, geeft de directeur een rondleiding door de school, wordt ingegaan op vragen en ontvangen de ouders een schoolgids.

Uiteraard bent u van harte welkom om ook gewoon even langs te komen op school. Loopt u gerust binnen voor verdere informatie over de school en aanmelden. 

 

Uw kind is aangemeld

Als uw kind eenmaal is aangemeld, zal de toekomstige juf van de klas waar uw zoon of dochter in komt een paar weken vóór de vierde verjaardag contact met u opnemen. De juf plant dan samen met u een paar momenten voor uw kind om te komen wennen in de klas en kennis te maken met de kinderen en juf(fen). De reeds ingevulde vragenlijst zal bij het kennismakingsgesprek met de juf worden besproken.

Ook wordt er een fotoboekje opgestuurd met foto’s van en door de school heen om alvast met uw kind door te nemen. Door welke deur kom je naar binnen? Waar komt je jas te hangen? Welk lokaal is van jouw juf? Het is immers een spannende gebeurtenis voor u en uw kind(eren)!

Tot ziens op onze school!!