Skip to main content

SCHOOLTIJDEN

Op onze school werken we met het zogenoemde '5-gelijke-dagen'-model. We hebben 5 dagen lang, dezelfde lestijden. Dit geldt voor groep 0 t/m groep 8.

Concreet ziet de week er dan zo uit:

Maandag:     8.30u - 14.00u

Dinsdag:       8.30u - 14.00u

Woensdag:   8.30u - 14.00u

Donderdag:  8.30u - 14.00u

Vrijdag:        8.30u - 14.00u

Elke maandag en vrijdag beginnen en sluiten de leerkrachten gezamelijk met bijbel en gebed de week om 8.00u. Dit neemt doorgaans 10 min. in beslag. Gedurende deze 10 min. zijn we minder goed bereikbaar voor vragen en/of ziekmeldingen.

Vanaf 8.15u is er pleinwacht op het plein aanwezig. De kleuters mogen om 8.20u naar binnen via de hoofdingang.

Als de bel om 8.25u gaat, gaan de groepen 3 t/m 8 op het plein in de rij staan om samen met de leerkracht naar boven te gaan. We beginnen de schooldag om 8.30u.

Tussen 10.00u en 10.30u houden de groep 3 t/m 8 per bouw en om de beurt een kwartiertje pauze op het plein.

Om 12.00u hebben we een lunchpauze in de klas en op het plein. We beginnen weer om 12.30u met de les.

Om 14.00u is de hele school uit. De kleuters zullen ivm de grote stroom kinderen een paar minuten eerder naar buiten komen.