naar hoofdpagina

SCHOOLTIJDEN

Op onze school werken we met het zogenoemde '5-gelijke-dagen'-model. We hebben 5 dagen lang, dezelfde lestijden. Dit geldt voor groep 0 t/m groep 8.

We beginnen de schooldag om 8.30u. De kleuters mogen al om 8.20u naar binnen. Als de bel gaat om half 9, gaan de groepen op het plein in de rij staan om samen met de leerkracht naar boven te gaan.

Om 12.00u eten we middageten in de klas, houden middagpauze op het plein en beginnen weer om 12.45u met de les. Om 14.15u is de hele school uit.

Concreet ziet de week er dan zo uit:

Maandag:     8.30u - 14.15u

Dinsdag:       8.30u - 14.15u

Woensdag:   8.30u - 14.15u

Donderdag:  8.30u - 14.15u

Vrijdag:        8.30u - 14.15u

 

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn de schooltijden gewijzigd! De pauze tussen de middag zal met 15 min. worden ingekort. We starten de lessen weer om 12.30u en zijn om 14.00u uit!