Skip to main content
Home  › ... School › Informatie › Schooltijden

SCHOOLTIJDEN

Op onze school werken we met het zogenoemde '5-gelijke-dagen'-model. We hebben 5 dagen lang, dezelfde lestijden. Dit geldt voor groep 1 t/m groep 8.

Concreet ziet de week er dan zo uit:

Maandag:     8.30u - 14.00u

Dinsdag:       8.30u - 14.00u

Woensdag:   8.30u - 14.00u

Donderdag:  8.30u - 14.00u

Vrijdag:        8.30u - 14.00u

Elke maandag en vrijdag beginnen en sluiten de leerkrachten gezamelijk met bijbel en gebed de week om 8.00u. Dit neemt doorgaans 10 min. in beslag. Gedurende deze 10 min. zijn we minder goed bereikbaar voor vragen en/of ziekmeldingen.

Vanaf 8.20u mogen de kinderen zelf naar binnen naar hun eigen klas. Ze nemen buiten afscheid van hun ouders. De kleuters gaan via de hoofdingang naar binnen, de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de ingang op het plein naar binnen. We beginnen de schooldag om 8.30u. Als de bel dan gaat, verwachten we dat alle kinderen binnen zijn.

Tussen 10.00u en 10.30u houden de groepen 3 t/m 8 per bouw en om de beurt een kwartiertje pauze op het plein en een kwartiertje in de klas.

Met de lunchpauze tussen 12.00u en 12.30u, houden de groepen 3 t/m 8 per bouw en om de beurt een kwartiertje pauze op het plein en een kwartiertje in de klas.

Om 14.00u is de hele school uit. De kleuters komen via de hoofdingang naar buiten, de groepen 3 t/m 8 via het plein.