Skip to main content

BSO en Peuteropvang

Binnen ons schoolgebouw biedt Royal Kids Home, passende opvang buiten de schooltijden. De BSO met de naam ’t Atelier’ is hiervoor in een lokaal van school geplaatst.

Verder is er onder schooltijd ook de nieuwe peuteropvang in ’Het Kasteel’. De opzet is dat de peuteropvang in samenwerking met de leerkrachten van de groepen 0, 1 en 2 overleggen over mogelijke gezamenlijke thema’s en dat er na de peuterperiode een soepele overgang plaats kan vinden naar groep 0-1 van de basisschool. Op dat moment zijn de kinderen al helemaal gewend aan het gebouw, de kinderen en de juffen en zal de gewenning heel vloeiend kunnen verlopen.


Met de BSO en de opvang van de peuters in onze eigen school hopen wij voor ouders een vrij compleet aanbod voor kinderopvang te hebben. Mocht u gebruik willen maken van de Buitenschoolse Opvang of de peuteropvang, dan kunt u contact opnemen met Royal Kids Home. Onze school hanteert hierbij het makelaarsmodel: dat betekent dat
wij u als ouder in contact brengen met Royal Kids Home, maar dat alle contacten verder buiten de school om gaan.


Teamleider: Mirjam Rijsdijk Tel: 06-39756974
E- mail: lekkerkerk@royalkidshome.nl