Skip to main content
Home  › ... School › Informatie › Vrij-vragen

Vrij vragen

Wilt u vrij vragen voor een bruiloft, jubileum of een bijzonder verlof? En is uw kind 5 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijk een vrijstellingsaanvraag inleveren bij de schoolleiding. Hier kunt u het Formulier vrijstelling schoolbezoek downloaden en uitprinten.

De ingevulde aanvraag mag bij de directeur of eigen juf/meester worden ingeleverd. Er zal altijd een schriftelijk bevestiging gegeven worden.

Voor meer informatie over vrijstelling en leerplicht, verwijzen wij u naar de website van het ministerie van OCW.