naar hoofdpagina

Vrij vragen

Wilt u vrij vragen voor een bruiloft, jubileum of een bijzonder verlof? En is uw kind 5 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijk een vrijstellingsaanvraag inleveren bij de schoolleiding. Hier kunt u het Formulier vrijstelling schoolbezoek downloaden en uitprinten.

De ingevulde aanvraag mag bij de directeur of eigen juf/meester worden ingeleverd. Er zal altijd een schriftelijk bevestiging gegeven worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Het Ministerie van Onderwijs wijst de scholen en ouders op het volgende:

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor meer informatie over leerplicht, verwijzen wij u naar de website van het ministerie van OCW.