Skip to main content
Home  › ... Ouders › Participatie › SAR

SAR

Graag willen wij de schooladviesraad onder de aandacht brengen om uit te leggen wat we doen en zo de betrokkenheid van ouders en geïnteresseerden te vergroten.

Een belangrijke taak is het waarborgen van de Christelijke identiteit van de school. Hiervoor vergaderen we ongeveer vijfmaal per jaar met de schooldirectie. De predikanten en jeugdouderlingen van ’t Venster en de Grote- of Johanneskerk schuiven 2x per jaar een gedeelte bij ons aan. Dan bespreken we Bid- en Dankdag en welke onderwerpen er spelen bij kinderen en ouders.

Voorbeelden van zaken waar wij ons mee bezig houden zijn zendingsprojecten, het bespreken van eventuele zorgen die onder ouders leven en het organiseren van ouderavonden. Verder hebben we een adviserende rol bij sollicitaties van nieuwe leerkrachten of directie.

In het Identiteitsdocument zijn belangrijke punten rondom de school en identiteit beschreven door en met de leden van de adviesraad. We bespreken en herzien dit geregeld met elkaar, het team en de directie om het een levend, actueel en werkbaar document te houden.

U kunt contact met ons opnemen via sar@cbsebenhaezer.nl voor vragen, ideeën of als u de adviesraad wil komen versterken! 

Hartelijke groeten,

Lizette de Leede (voorzitter), Liesbeth Broere, Hanna Scheurwater en Martine Verkuil