Skip to main content

SAR

 

Aan iedere school van de stichting is een schooladviesraad (SAR) verbonden. De Sar van onze school bestaat uit 5 leden en heeft tot taak de betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren. De SAR heeft als belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. Het gaat hierbij om een adviserende taak op schoolniveau, onder meer bij benoemingen van nieuw personeel. Tenslotte doet de SAR een voordracht voor leden voor het stichtingsbestuur. De SAR heeft geen bestuurlijke of formele medezeggenschapstaak, aangezien deze bij de medezeggenschapsraad ligt. De SAR werkt aan de hand van een 'huishoudelijk reglement schooladviesraad'. Leden van de SAR hebben kinderen op school en zijn kerkelijk betrokken.

In de 'Identiteitsnota 2016' zijn belangrijke zaken rondom de school en identiteit beschreven door en met de leden van de SAR. 

Voor meer informatie, vragen of ideeen kunt u contact op nemen met:

mevr. A. Nobel (524740) of via sar@cbsebenhaezer.nl