naar hoofdpagina

SAR

Aan iedere school van de vereniging is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR bestaat uit 8 leden: Annemarie Nobel (voorzitter), Patricia Buijs (secr.), Driesje Klerk, Neline van der Pot, Brenda Kok, Hanneke Slingerland, Bart Kok en Janneke van der Wind.

De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren. De SAR heeft als belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, ondermeer bij benoemingen van nieuw personeel als ook over de bestedingen met betrekking tot het historisch vermogen. Het historisch vermogen is het reserve kapitaal wat, op grond van het verleden, tot de school behoort. Tenslotte doet de SAR voordracht voor leden van het verenigingsbestuur. De SAR draagt geen bestuurlijke dan wel formele medezeggenschapstaak in zich. De ouderbetrokkenheid op dit terrein is via de Medezeggenschapsraad gegarandeerd. De SAR werkt aan de hand van een ´huishoudelijk reglement school advies raad´. Leden van de SAR dienen kinderen op de school te hebben, kerkelijk betrokken te zijn en lid te zijn van de vereniging. De leden van de SAR worden gekozen door de plaatselijke leden van de vereniging.

In de 'Identiteitsnota 2016' zijn belangrijke zaken rondom de school en identiteit beschreven door en met de leden van de SAR. 

Voor meer informatie, vragen of ideeen kunt u contact op nemen met:

mevr. A. Nobel (524740) of via sar@cbsebenhaezer.nl