Skip to main content
Home  › ... School › Visie

Onze Visie

Ons motto luidt: Ieder kind apart; samen één geheel; veelkleurig tot bloei...!
 
Dit komt tot uitdrukking in het logo van onze school. We zijn allemaal apart en uniek, iedereen mag er zijn op zijn of haar eigen manier. Samen bloeien en groeien we op en vormen we een nog mooier geheel.

Onze visie op onderwijs en opvoeding hangt nauw samen met onze identiteit. Ons handelen en zien wordt bepaald door de normen en waarden die de Bijbel aandraagt.

Ieder kind is uniek. Ieder kind mag er zijn. We geloven dat elk mens van oorsprong is  geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

We gaan er van uit dat ieder kind talenten heeft gekregen. Het is onze opdracht om die talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Dat betekent dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Geen mens is beter dan de ander, geen mens is meer waard dan de ander. Dat mag zelfvertrouwen geven.