Skip to main content
Home  › ... Ouders › Ouderportaal

Ouderportaal

ParnasSys

Als school streven we naar volledige openheid en transparantie over ons handelen. Omdat we mogen werken met uw meest kostbare bezit. We doen dat ook graag sámen met u. Vandaar dat we al onze gegevens, notities, plannen en afspraken in het 'Ouderportaal' van ons leerlingvolgsysteem Parnassys zetten.  

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. De locatie van het ouderportaal is https://ouders.parnassys.net. Tevens is er een app van beschikbaar.

Parro

Daarnaast gebruiken we voor de dagelijkse, snelle communicatie de app 'Parro'. Via deze app verspreiden we foto's en updates van de dagelijke gebeurtenissen in de klas, kunnen we hulp vragen voor activiteiten en via de agenda in de app de oudergesprekken inplannen. Ook kan via de app een ziekmelding gemaakt worden of een vraag worden gesteld aan ouders en/of leerkracht. De inloggegevens voor de app Parro, zijn dezelfde gegevens als die van het ouderportaal van ParnasSys.