Skip to main content
Home  › ... Ouders › Participatie › MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR/MZR) wordt gevormd door 6 personen: 3 vanuit de ouders en 3 vanuit het onderwijsgevend team.

Dit schooljaar bestaat de oudergeleding uit:  Peter de Gooijer (voorzitter), Pieter de Jong (secretaris) en Christa van Erk.

De personeelsgeleding bestaat uit: Thea Bal, Gerdine de Haan en Elsemarie Plug.

Taken

De taak van de MR is adviserend en instemmend m.b.t. het beleid van onze school. 
De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die 1 of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen aanblijven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. 
De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad´ wat op school ter inzage aanwezig is. 

Voor vragen, suggesties en/of ideeen kunt u contact opnemen met de mzr via mail: mzr@cbsebenhaezer.nl

GMR

Op verenigingsniveau is er ook een´gemeenschappelijke medezeggenschapsraad´ (GMR). De GMR is samengesteld uit ouders en onderwijsgevend personeel vanuit de plaatselijke medezeggenschapsraden. DE GMR adviseert of stemt in op bovenschoolsniveau.