Skip to main content
Home  › ... Groepen › Plusklas

Plusklas

We starten in de kring waar een aantal filosofische vragen centraal staan.  Daarna werken we aan een project waar 4 weken aan gewerkt mag worden. Aan de hand van onderzoeksvragen gaan we aan de slag. Na die 4 weken presenteren we dat aan de groep.

Juf Marion leidt de plusklas. De Plusklas is er op donderdagmiddag.